header_top_hu 
Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_64.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Önkéntesség Nyomtatás E-mail

 

Önkéntesség 

 

diakonia_onkentes_roll-up_001

 

Kérjetek és adatik néktek;

keressetek és találtok;

zörgessetek és megnyittatik néktek.

Mert aki kér, mind kap;

és aki keres, talál;

és a zörgetõnek megnyittatik.

(Mt 7:7-8)


A 2013-as év tevékenységi beszámolója itt olvasható

Önkéntes bárki, aki önként, belső indíttatásából, szabad akaratából segít másoknak, dolgozik egy ügyért, tisztséget visel egy civil szervezetben, azaz tevékenysége más személy(ek), csoport(ok) vagy a társadalom hasznára irányul.

Elsőrendű célunk:

• Az önkéntességen alapuló tevékenység elterjesztéséhez szükséges feltételek megteremtése, a Diakonia önkéntes program célkitűzéseinek nyilvánosságra hozása, az ehhez szükséges támogatási lehetőségek számbavétele.

• Az önkéntes munka szélesebb, mint a szociális területen végzendő tevékenység.


További céljaink:

Az önkéntes személy közreműködésével bővüljön az adott területen végzendő tevékenység színvonala, a rászoruló egyének és a közösség érezzék embertársaik segítő jelenlétét, bővüljön segítségre szorulók felvállalása.
A segítő személy számára pedig azt a lehetőséget biztosítja, hogy önmaga számára nyilvánvalóvá teszi, hogy ő hasznos része a kisebb-nagyobb közösségnek, rá számítanak, az ő munkájára szükség van.
Az önkéntes munkáért nem jár pénzbeli juttatás. Fizetség: a közösség, társadalom elismerése.


Kik lehetnek a segítőink?

Mindazok:

 

• akik elhivatottságot éreznek a karitatív segítő munka iránt,

• akik szívesen vennének részt alapítványunk munkájában.

 

 

Statisztikai adatok a 2013-as évre

 • helyi önkéntesek száma: 106 személy
 • alkalmi helyi önkéntesek: 31 személy
 • alkalmazottak, akik önkénteskednek is: 22 személy
 • az önkétesek életkora: 6 és 80 év között„+ matek” Önkéntes Program

2010 óta működik a kolozsvári Nicolae Titulescu iskola V-VIII. osztályos tanulóinak szóló stabil önkéntes programunk. Célja, a gyermekek számára lehetőséget adni hátrányaik leküzdésében, a felzárkoztatás.

Önkénteseink a BBTE Matematika és Informatika Karának hallgatói.

 NEMZETKÖZI ÖNKÉNTESSÉG

 

 

A kolozsvári Diakónia Keresztyén Alapítvány  EVS önkéntes szolgálatának akkreditálását meghosszabbították. Az akkreditálás száma: 2013-RO-60, érvényessége: 2013.05.15.-2016.05.15.

Ez azt jelenti, hogy olyan civil szervezet vagyunk, amely hivatalosan küldő, fogadó és koordináló tevékenységet gyakorolhat az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretén belül.


A küldési és fogadási tevékenység megvalósulásának feltétele mindig a Fiatalok Lendületben Programon belül (2. Alprogram – Európai Önkéntes Szolgálat) leadott és megnyert pályázat.

2007 óta minden évben sikerült EVS projektet megvalósítani. A 7 év alatt:

 • 42 önkéntest küldtünk különböző időtartamra Magyarországra, Németországba, Spanyolországba és Dániába, és
 • 47 németországi, magyarországi, törökországi és portugáliai partnerszervezetek által küldött önkéntest fogadtunk programjainkba.

 

Az EVS, "European Voluntary Service", azaz Európai Önkéntes Szolgálat nevének angol rövidítése. A programot az Európai Bizottság azért hozta létre, hogy a fiataloknak lehetőséget adjon tudásuk, készségeik fejlesztésére, elősegítse társadalmi mobilitásukat, és ösztönözze kezdeményezőkészségüket.

Az EVS támogatást nyújt ahhoz, hogy 18-30 éves fiatalok hosszabb időre (de legfeljebb 12 hónapra) bekapcsolódjanak egy külföldön működő non-profit intézmény, civil szervezet mindennapos munkájába, képességeiket fejleszthessék, nyelvet tanuljanak, új területeken tapasztalatokat szerezhessenek. Az EVS célja, hogy segítséget nyújtson a fiataloknak saját jövőjük formálását illetően, hogy az önkéntes szolgálat során kialakuló kapcsolatokkal erősödjön az intézmények, civil szervezetek nemzetközi együttműködése és tapasztalatcseréje.

 

A Fiatalok Lendületben Program/ Tineret în Acţiune/ az önkéntes útiköltségének 90%-át, biztosításának és vízumköltségének 100%-át finanszírozza, továbbá átalányösszegeket és keretösszegeket határoz meg a projekt lebonyolítására, az önkéntesek ellátására és zsebpénzére.

 

 

  Mi nem egy EVS projekt?

 • az alkalomszerű, nem megtervezett, részmunkaidős önkéntes tevékenység;
 • a vállalkozásnál töltött szakmai gyakorlat;
 • a fizetett állás; az EVS tevékenység nem helyettesíthet fizetett munkaköröket;
 • a szabadidős vagy turisztikai tevékenység;
 • a nyelvtanfolyam;
 • az olcsó munkaerő kihasználása;
 • a külföldön töltött tanulmányi vagy szakképzési időszak.

 

 

Az EVS programban úgynevezett akkreditált küldő szervezeteken keresztül lehet részt venni, melyek az önkéntesek toborozását, felkészítését, kiutazásuk megszervezését végzik, és kapcsolatot tartanak az EVS szolgálat ideje alatt a külföldön lévő önkéntesekkel.

 

A programban való részvétel pályázati úton történik, a költségeket a program fedezi. Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében külföldi fogadó szervezetek adatbázisa megtalálható a következő oldalakon: 
A 2012-es év beszámolója