header_top_ro 
Hungarian (formal)Română (România)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Please update your Flash Player to view content.
Voluntariat Imprimare Email

 

 

Programul de voluntariat

 

diakonia_onkentes_roll-up_RO_001

Raport anual 2013

Programul de voluntariat s-a evidenţiat şi s-a dezvoltat treptat în viaţa Diakoniei, din dorința de a conștientiza comunitatea locală asupra responsabilităţii pe care fiecare din noi o avem faţă de problemele diverse din jurul nostru.

Voluntariatul, în primul rând, este o resursă privitoare soluţionarea multor probleme sociale cu care se confruntă lumea de azi, iar pe de altă parte, o posibilitate de dezvoltare personală și profesională pentru voluntar.

Dezvoltarea voluntariatului la nivel local a fost realizată prin intermediul următoarelor activităţi: informarea populaţiei locale cu privire la ajutorul şi serviciile sociale de care poate beneficia, iar în ceea ce priveşte asigurarea acestora implicarea voluntarilor nu poate fi decât binevenită; promovarea voluntariatului în licee, universităţi; participarea la bursele de voluntariat; organizarea unui simpozion ce vizează schimbul de experienţă între ONG-urile locale; recrutarea şi formarea voluntarilor; implicarea lor în activităţile programelor sociale ale fundaţiei.

          
VOLUNTARIAT INTERN

Date statistice pe anul 2013

 

 • Numărul voluntarilor locali: 106 de persoane;
 • Voluntari locali ocazionali: 31;
 • Angajaţi care se implică şi în mod voluntar: 22;
 • Vârsta voluntarilor: cuprinsă între 6 și 80 de ani.

 


Program de voluntariat „mate+”

„Mate +, pentru toţi”, coordonat de Programul de voluntariat al fundaţiei în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Cluj-Napoca program derulat în beneficiul elevilor din clasele V-VIII cu predare în limba maghiară din Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, venind în ajutorul şcolarilor şi familiilor lor. 

Activităţi desfăşurate: Oferă meditaţii în forma organizată elevilor săptămânal 1 respectiv 2 ore, conform cerinţelor, având în vedere următoarele: organizarea colectivului de elevi după terminarea orelor de curs şi pregătirea materialelor necesare pentru desfăşurarea orei; asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea orei de meditaţii; captarea atenţiei elevilor prin diferite activităţi; recapitularea celor învăţate la şcoală şi consolidarea cunoştinţelor; supravegherea activităţii elevilor şi oferirea de indicaţii acolo unde consideră; soluţionarea situaţiilor în care nu toţi elevii s-au implicat în cadrul activităţii de grup; asigurarea feedback-ului pentru elevi; solicitarea de sprijin şi îndrumare de la profesorul din şcoală; menţinerea legăturii cu profesorul de matematică din şcoală şi dirigintele clasei; participarea la şedinţe de lucru, evaluarea programului, seminarii.


VOLUNTARIAT INTERNAŢIONAL

Fundația Creștină Diakonia, fiind o organizație acreditată în programul Serviciul European de Voluntariat (subacțiune a programului Tineret în Acțiune) din anul 2007, trimite și găzduieşte voluntari. Prin aceste acțiuni se realizează un proces de dezvoltare internă a programului de voluntariat. Scopul programului SEV este ca tinerii să se dezvolte pe plan personal prin muncă de voluntariat desfăşurată în străinătate, să înveţe o limbă străină, să facă cunoştinţă cu o altă cultură, să-şi descopere şi să-şi întărească competenţe noi.

 

Derularea activităților de trimitere și găzduire este întotdeauna condiționată de depunerea și câștigarea unui proiect în cadrul Programului Tineret în Acțiune, acțiunea 2: Serviciul European de Voluntariat, pe scurt: SEV.

Din 2007 am implementat în fiecare an proiecte SEV:

 • Am trimis 42 de voluntari în diferite stagii de voluntariat în Ungaria, Germania, Spania, Danemarca;
 • Am găzduit în programele noastre 47 de voluntari trimiși de către partenerii noștri din Germania, Ungaria, Turcia, Portugalia. IMPLICĂ-TE!  

 
În urma evaluării dosarului de Manifestare a Intenţiei, Fundaţia Creştină Diakonia (FCD) a fost din nou acreditată  în data de 15 mai 2013 pentru implementarea proiectelor în cadrul Acţiunii 2- Serviciul European de Voluntariat (SEV) în cadrul Programului Tineret în Acţiune al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), agenţie aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România.

Număr de acreditare: 2013-RO-60

Valabilitatea acreditării: 15.05.2013-15.05.2016

Fundaţia Creştină Diakonia poate derula proiecte în cadrul Serviciului European de Voluntariat ca organizaţie de

trimitere, găzduire şi coordonare.   kipipazva

Prin SEV ( European Voluntary Service – EVS) oferim tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani oportunitatea de a participa la un serviciu de voluntariat în ţările din Uniunea Europeană pe o perioadă de 2-12 luni. Tinerii dornici să se implice vor participa la un proces de învăţare nonformală fără frontiere. SEV promovează toleranţa între tineri, întăreşte coeziunea socială în UE, promovează cetăţenia activă.

Voluntarii fac cunoştinţă cu alte culturi, acumulează experienţe noi, exersează o limbă străină, îi ajută pe cei mai puţin norocoşi .

Prin SEV se asigură cazarea, masa, bani de buzunar, transportul.

 

Pentru mai multe detalii: contactează-ne!    telefon

 

Finanţator:   Programul Tineret în Acţiune      

logo-youth_oktineret in act logo                                                                    

  Raport anual 2012  

 Voluntariat internaţional

                                        

Voluntariatul s-a răspândit în întreaga Europa, fiind cunoscută şi pusă în practică  în Germania deja din anii ’80, decând un număr de voluntari în continuă creştere a decis şi decide să plece în străinătate pentu a fi voluntar.

Pe măsură ce aria de disemniare s-a lărgit, s-au pus şi bazele legale ale voluntariatului. S-a destins sub denumirea de European Voluntary Service (Serviciul European de Voluntariat) fiind o subramură din programul „Tineret în acţiune” al Uniunii Europene. Scopul acestui program este mobilizarea a cât mai multor tineri şi promovarea relaţiilor de parteneriat între diferite ţări.România este stat membru al programului EVS.

 Acronimul folisit şi recunoscut pe plan internaţional al Serviciul European de Voluntariat este EVS, de aceea considerăm justificată utilizarea ei în cadrul programului nostru de voluntariat.

Scopul programului EVS este ca tinerii să se dezvolte pe plan personal prin muncă voluntară desfăşurată în străinătate, să înveţe o limbă străină, să facă cunoştinţă cu o altă cultură, să-şi descopere şi să-şi întărească competenţe noi.

Orice serviciu reprezintă participare în viaţa şi activităţile diferitelor fundaţii, organizaţii civile şi instituţii. Aria de implicare ale acestora este foarte largă, de la mediu, artă, cultură şi sport până la îngrijirea vârstinicilor, programe pentru copii şi diferite categorii defavorizate.  Perioada stagiului de voluntariat este cuprinsă între 6-12 luni.

Candidatul programului EVS trebuie să îndeplinească unele criterii, precum:

-        Trebuie să fie cetăţean al unui stat membru programului EVS.

-        Trebuie să fie de vârsta curprinsă între 18-30 ani, dar reprezintă o condiţie de exludere strictă dacă depăşeşte într-o mică măsură limita maximă.

 

Principiile programului:

 • Nu se percepe taxă de participare;
 • Munca voluntară trebuie efectuată în străinătate
 • Munca depusă este de tip caritabil şi deci nu este renumerată
 • Se acoperă costurile pentru

-  masă;

-  cazare;

-  bani de buzunar (asiguraţi de organizaţia-gazdă);

-  transport internaţional, cu condiţia, ca voluntarul să opteze pentru varianta cea mai puţin costisitoare;

-  transport local;

- curs de limbă, pentu care însă trebui să se depună separat o cerere de finanţare.

 • În decursul serviciului său, voluntarul se obligă să nu deţină loc de muncă salarizat;
 • Voluntarul se află în ţara gazdă pentru o perioadă prestabilită, nu o va părăsi mai devreme
 • Munca voluntarului este benefică pentru comunitatea locală;
 • Voluntarul se obligă să participe la cursuri de formare, ale căror costuri sunt suportate fie de organizaţia de trimitere fie de cea gazdă;
 • Costurile asigurării de sănătate şi accident sunt suportate de Comisia Europeană, ele nu fac parte din bugetul EVS.

 

Coordonarea eficientă a programului de voluntariat este indispensabilă pentru desfăşurarea bună şi cu succes a muncii de voluntariat.

Sarcinile coordonatorului:

-  Determină în foarte mare măsură calitatea programului;

-  Prezenţa sa este esenţială, fiind reponsabil de organizarea, implementarea şi evaluarea a tot ceea ce ţine de programul de voluntariat;

-  Reprezintă cheia managementului voluntariatului;

-  Recrutează voluntari;

-  Repartizează sarcinile;

-  Este persoana căreia voluntarul i se poate adresa cu orice întrebare şi observaţie;

-  Joacă rolul de „punte” dintre organizaţia de trimitere, cea de gazdă şi voluntari;

- Iniţiază şi menţine legături cu diferite organizaţii naţionale şi internaţionale care se ocupă de programe de voluntariat cât şi cu Biroul Naţional;

-  Înlesneşte înfiinţarea, menţinerea şi întărirea reţelelor de colaborare internaţională;

- Oferă informaţii cu privire la programul Tinteret în Acţiune, regulamentele şi practica acestuia;

-  Organizează conferinţe, seminarii, întâlniri şi alte evenimente cu scopul informării publicului ţintă desre programul EVS;

-  Scrie şi depune proiecte şi cereri de finanţare;

-  Se ocupă de acreditarea programului;

-  Menţine legătura cu mentorii voluntarilor;

-  Depune cereri de finanţare pentru cursuri de formare, în cazul aprobării cererii participă la aceste cursuri;

-  Pregăteşte şi întocmeşte documentare despre fazele de planificare, implementare şi evaluare al programului, în baza cărora identifică reuşitele cât şi punctele mai slabe, care trebuiesc îmbunătăţite.

 

Biroul Naţional oferă cursuri de formare, seminarii şi workshopuri naţionale şi internaţionale pentru participanţii programului Tinteret în Acţiune sau cei interesaţi de acesta.

Voluntarii contribuie la eficacitatea programului social pentru copii,  îmbogăţind prin cultura, personalitatea, ideile şi entuziasmul lor munca cu copiii.