GyProg 1 web

 

Nappali foglalkoztató központok szociálisan hátrányos gyerekek számára

Alapítványunk felelősséget vállal a társadalom peremére szorult betegekért, idősekért és a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekért. Hosszútávú stratégiára épülő terveket dolgozunk ki, figyelembe véve az adott közösségek szükségleteit. Nem számítunk gyors eredményekre, azonban olyan életképes és hosszú távon fenntartható változáson dolgozunk, amely mélyen belegyökerezik az egyén és a közösség tudatába. Ezek a változások az élet központi területeit érintik, mint amilyen a nevelés, az oktatás, a szakma és a munka, a család, valamint a társadalom életében való aktív részvétel.

 

 

Szociális nappali foglalkoztató központjaink a következő problémákra kínálnak megoldást

 • az alacsony életszínvonalú családokból származó gyerekek nehezebben alkalmazkodnak környezetükhöz, és nem tudnak eleget tenni az iskolai elvárásoknak, hiszen intellektuális és szociális fejlettségi szintjük nagyon alacsony (figyelemzavarral, összpontosítási és tanulási nehézségekkel, valamint szocializációs problémákkal küszködnek)
 • a szegényes életkörülmények miatt sok gyereknek nincs lehetősége elkészíteni a napi házi feladatait, és nem táplálkozik megfelelően ahhoz, hogy fizikailag és értelmileg jól fejlődhessen
 • a roma közösségben nagy gyakorisággal előforduló szervezetlen, illetve egyszülős családi környezet nem megfelelő a gyermekek pszicho-emocionális fejlődéséhez
 • beazonosítjuk a családokat, ahol fennáll a veszély, hogy a gyerekeket el kelljen szakítani a szülőktől ezeknél a gyerekeknél az életkoruknak megfelelő iskolai környezetbe való beilleszkedéssel járó nehézségek és a kötelező iskolai program sok esetben az évismétléshez vagy az iskolából való kimaradáshoz vezet.


Szolgáltatásaink

 •    családok szociális felmérése
 •    problémák és kockázati tényezők beazonosítása
 •    egyéni szükségletek felmérése és beavatkozás
 •    tanácsadás a családok számára
 •    a szülőkkel és iskolával való együttműködés a gyerekek iskolából való kimaradásának megelőzése érdekében
 •    a helyi közösség általi elfogadás elősegítése
 •    gyermekek tanulási felvigyázása
 •    napi egyszeri étkezés biztosítása
 •    higiéniai oktatás
 •    vallásos szemléletű nevelés
 •    kézműves tevékenységek
 •    készségfejlesztés iskolán kívüli tevékenységeken
 •    szocializációs tevékenységek
 • a többségében roma gyerekekből álló csoportok esetében, roma nemzetiségű felnőttek bevonása a tevékenységek kísérésébe

Jelenleg összesen 505 gyerekkel foglalkozunk Kolozs és Bihar megye 13 helységében