A Diakónia Keresztyén Alapítvány küldetése

gyerekek web

A Diakónia Keresztyén Alapítvány feladatának tartja az élet megóvását, a betegek és hátrányos helyzetűek segítését, keresztény értékek alapján történő szemléletformálást, az egyéni és közösségi felelősségérzet- és felelősségvállalás erősítését, a testi-lelki-szellemi képességek kibontakoztatását, a szociális és egészségügyi problémákra való érzékenység fokozását, valamint az ezek megoldásában való aktív részvétel ösztönzését.

 

 

 A Diakónia Keresztyén Alapítvány célkitűzései

Mamacska 3 web

  • a keresztény normákkal összhangban élni és dolgozni;
  • óvni az életet a születéstől a halálig;
  • gyógyulást, reményt és lelki támaszt nyújtani az erre rászorulóknak;
  • szociális jellegű szolgáltatásokat biztosítani;
  • közösségfejlesztő programokat kidolgozni és megvalósítani;
  • szociálisan rászorult gyerekek számára nevelő-programokat működtetni.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány története

"Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt, ...
válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod!".
Mózes V. 30. 15, 19.

casa1A két világháború között az Erdélyi Református Egyház keretén belül jól kiépített, hozzáértően megszervezett diakóniai szolgálat működött. Sajnos az államosítást követő időszakban megszűntek a diakóniai munka feltételei.

Az 1989-es változások után újra lehetőség nyílt arra, hogy ezt a munkát intézményesen is folytatni lehessen. Az embertárs szolgálatát célzó tevékenységek egész sora indult el ekkor, s ezek között szerepel a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkája is…

A diakóniai munka kezdete teológusok és orvostanhallgatók önkéntes szolgálatához fűződik.

1992
Alapítványunk a Diakóniai Szolgálatban gyökerezik, amely megnyitja első orvosi rendelőjét Kolozsváron, szintén itt beindul az Otthoni Betegápoló Szolgálat Gerdien Van‘t Hul és Hennie Vlak holland egészségügyi nővérek és dr. Sárosi Arthur orvos vezetésével.
1992
1998
A második orvosi rendelő szintén Kolozsváron, a harmadik pedig Méra faluban kezd el működni.
1998
2001
Az Erdélyi Református Egyházkerület megalapítja az önálló, kolozsvári DIAKÓNIA KERESZTYÉN ALAPÍTVÁNYT. Elindítjuk Mérában első szociális gyermekprogramunkat.
2001
2002
Megnyílik első idősotthonunk, a kolozsvári Jó Testvér Gondozóotthon.
2002
2003
Birtokba vesszük jelenlegi székhelyünket. Mérában megnyitjuk Szociális Tanácsadó Irodánkat.
2003
2004
Magyarvistán (Kolozs megye) orvosi rendelőt nyitunk.
2004
2006
A Dorcas Aid International szervezettel közösen elindítjuk az Adopt a Granny szociális idősprojektünket. Az Otthoni Betegápoló Szolgálatot sikerül akkreditálni és szerződés jön létre az állami Egészségbiztosítási Pénztárral.
2006
2007
Elindítjuk Kolozsváron a gyógyíthatatlan betegeket célzó palliatív gondozási szolgálatot. az EVS (European Voluntary Service) program keretében küldő és fogadó szervezetként akkreditálják alapítványunkat.
2007
2008
Felavatjuk második idősgondozó otthonunkat, a mérai Mamácska otthont.
2008
2009
A Mérában működő Szociális gyerekprogramot akkreditáljuk
2009
2010
Új otthoni betegápolási munkapontok indulnak Szentlászló és Bonchida községekben. Szociálisan hátrányos gyermekek számára délutáni foglalkoztató indítunk a kolozsvári N. Titulescu általános iskolában.
2010
2011
Nagyváradon elindítunk egy, roma gyerekek iskolai és társadalmi felzárkóztatását célzó programot. Az otthoni betegápolás újabb munkapontját nyitjuk meg, ezúttal Kolozson.
2011
2012
Szociálisan hátrányos I. osztályosok számára délutáni foglalkoztatót működtetünk a kolozsvári Ana Aslan (Horea úti) iskolában.
2012
2013
Körösfőn új otthoni betegápoló szolgálatot nyújtó munkapont nyílik. A szociális gyerekprogramot sikerül a svájci állam támogatásának köszönhetően kiterjeszteni: új nappali foglalkoztatót nyitunk Kolozs és Bihar megye négy-négy településén.
2013

Jövőre vonatkozó tervek