Adresa: Mihail Kogălniceanu nr. 30 Oradea, 410094    •   Tel: 0770/188-587   •   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Împreună pentru viaţă

Ajutati cu cei 2% din impozitul anual

Aici puteti descarca formularul.

Evanghelia zilnică

„Cã şi Fiul Omului n-a venit ca sã I se slujeascã, ci ca El sã slujeascã şi sã-şi dea sufletul rãscumpãrare pentru mulţi.”

(Sfânta Evanghelie dupã Marcu 10,45)

Istoricul fundaţiei

     

RAPORT

 

 

privind activitatea de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor

 

 

din Municipiul Oradea

 

 

pe anul 2018

 

 

Denumirea unităţii de asistenţă socială: Unitate de îngrijire la domiciliu

 

 

Descriere Generală

 

 

Problema în care oferim ajutor este cea a persoanelor vârstnice, care nu pot efectua singure activităţile de bază de zi cu zi, persoanele care şi-au pierdut parţial autonomia mentală, locomotorie, socială şi care necesită supraveghere şi îngrijire pentru o parte a activităţilor vieţii curente.

 

 

Misiunea noastră este să îmbunătățim calitatea de viață a persoanelor vârstnice, singure și bolnave.

 

Obiectivul general al proiectului este inspirat din obiectivele de bază ale funcționării serviciului nostru: să reducem și

 

 

să învingem greutățile zilnice ale vârstnicilor, să menținem sau să reconstruim capacitățile personale, să oferim

 

suport sufletesc și să participăm în reducerea marginalizării sociale prin servicii de calitate și sustenabile.

 

 

Serviciile de asistenţă socială acordate

 

 

ÎNGRIJIRE SOCIO-MEDICALĂ: monitorizarea parametrilor fiziologici: tensiune,

 

glicemie, temperatură; supravegherea administrării medicamentelor.

 

 

AJUTOR ÎN ACTIVITĂȚILE DE BAZĂ A VIEȚII ZILNICE: igiena eliminărilor, igiena corporală; îmbrăcare, dezbrăcare;

 

îngrijirea cavității bucale, îngrijirea părului, bărbierit, îngrijirea unghiilor; așezarea/poziționarea beneficiarului;

 

mobilizare, ajutor în alimentație;

 

 

AJUTOR ÎN ACTIVITĂȚILE INSTRUMENTALE ALE VIEȚII ZILNICE: activități de menaj centrate pe igiena

 

beneficiarului, deplasare/însoțire la medic, la farmacie, la bancă, autorităţi, la cumpărături;

 

 

INTEGRARE: activităţi de petrecere a timpului liber; informarea beneficiarului/a aparținătorului despre servicile

 

UID, înstruirea aparținătorilor, sprijin/consiliere, suport afectiv; distribuție de ajutoare umanitare; dotare cu materiale

 

de incontinență, ajutor/asistare în activitatea de îngrijire.

 

 

Beneficiari

 

 

Beneficiarii principali vor fi persoanele vârstnice. Conform art. 1 alin. (4) a Legii 17/2000 sunt considerate persoane

 

 

 

 

vârstnice, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege. Conform Regulamentului Intern de

 

 

 

Organizare al Serviciului de Ingrijire la Domiciliu pot fi beneficiarii serviciului socio medical persoanele care au

 

 

 

împlinit 65 de ani.

 

 

Potrivit Articolului 3 din Legea 17/2000 au drept la asistență socială persoanele vârstnice care se află în una dintre

 

 

următoarele situaţii:

 

 

a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

 

în vigoare;

 

 

 

b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 

 

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 

 

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

 

 

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 

 

Pe baza experienței noastre putem spune că în cele mai multe cazuri ne caută persoane care se află în situația

 

 

descrisa la punctele a), d), si e). Din punct de vedere infrastructural și tehnic ne organizăm în așa fel, încât să

 

 

 

răspundem la nevoile acestor categorii.

 

 

Îngrijirea în Municipiul Oradea

 

 

În centru din Oradea avem angajaţi calificaţi şi perfecţionaţi în continuu: 1 asistent social, 4 îngrijitoare şi 1 personal

 

administrativ.

 

 

In anul 2018 în Municipiul Oradea am îngrijit 37 de beneficiari.

 

 

Datele statistice arată următoarele rezultate: 3264 vizite, în timpul cărora am efectuat 21332 servicii, din care 1749

 

servicii socio-medicale, 6831 activitați de bază, 9191activități instrumentale, 2851servicii de integrare sociala si

 

participare ş710 activitati de monitorizare și administrare conform listei serviciilor oferite de fundația noastră.

 

 

Reprezentarea grafică a datelor statistice sunt prezentate prin următoarele figuri:

 

 

Oradea

 

 

Data: 25.02.2019

 

 

Director executiv

 

 

Sarbu Lorincz Andrea Ingrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundația Creștină Diakonia Filiala Oradea și-a început activitatea in 2013 martie. Serviciul de caritate al Eparhiei Reformate din Ardeal, Fundația Creștină Diakonia, are un trecut de aproape 15 ani, având filiale în Cluj Napoca, Târgu Mureș, Reghin și Sfântu Gheorghe. Pe teritoriul Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului prima filială s-a deschis în Oradea. Asta înseamnă un pas important în colaborarea a celor două eparhii dar și privind evoluția serviciilor de caritate deja existente.

    Susținătorii noștri sunt Fundația HEKS din Elveția, Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, Fundația Diakonia Baden-Wuertemberg.

    Suntem o organizație non-profit cu valori creștine, acordând servicii persoanelor vârstnice și bolnave, respectiv aparținătorilor lor.

    Serviciul de îngrijire la domiciliu este acreditat și autorizat de către instituțiile de sănătate și sociale competente. Îngrijirea se acordă de către personal sanitar și social calificat, respectiv voluntari, punând accent pe nevoile beneficiarilor. Astfel se pot preveni complicațiile se poate încetini agravarea bolilor cronice.

Începând de la înființarea noastră până în august 2014 am acordat 5471 servicii, am efectuat 1059 vizite, ușurând greutățile zilnice din viața beneficiarilor noștri. Până în prezent am ajutat 26 de persoane vârstnice cu ocazia vizitelor zilnice sau săptămânale.        Echipa noastră este alcătuită din: doi asistenți sociali, Zefer Andrea și Mihuc Karoly, o asistentă medicală, Tyirla Csilla și un director executiv, Lorincz Andrea.