Egységes, erős és hatékony szervezet és szervezeti kultúra megteremtése

Diakonia Keresztyén Alapítvány – Koordinációs iroda

A Koordinációs iroda feladata a fiókok tevékenységének összehangolása, a jövőbe mutató szervezeti kultúra meghonosítása, az Alapítvány képviselése más szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatában.

munkapont
alkalmazott
település
Sepsiszentgyörgy és környéke

Óvjuk az életet.

A Diakónia Keresztyén Alapítvány jelenleg 9 fiókkal rendelkezik, melyek 2010-től folyamatosan alakultak meg Kolozsvár, Marosvásárhely, Szászrégen, Sepsiszentgyörgy, Nagyvárad, Brassó, Székelyudvarhely, Zilah és Szatmár településeken. Az első fiók Kolozsváron alakult, így ez lett az összes későbbi fiókszervezet anyavállalata.

diakonia_20230306

“Segítségnyújtás nemzetiségi, vallási, etnikai, nemi hovatartozástól vagy politikai meggyőződéstől függetlenül minden igénylő számára.”

Segítségnyújtás emberséges módon és szakmailag kifogástalanul minden rászorulónak


Szervezetünk célja a segítségnyújtás emberséges módon és szakmailag kifogástalanul minden rászorulónak, a Romániai Református Egyház szellemiségének megfelelően.

Célunk a cselekvés, mottónk: „Jót, csak jót, semmi mást, csak jót tenni és azt jól, csak jól, semmi másként, csak jól tenni”, vagy másképpen „Salus aegroti suprema lex” – „A legfőbb törvényünk a rászorulók megsegítése” (Hippokratész), tiszteletben tartva azonban a „Primum non nocere”, avagy a „Mindenek előtt ne ártson” (Hippokratész) elvet.

A Koordonációs iroda története


A Koordinációs iroda megalakulását a fiókszervezetek egységes szervezetként való működése hívta életre, a megvalósítást pedig 2010-től a svájci HEKS részleges közreműködése tette lehetővé egy 14 éves projekt (2010–2013, 2014–2017, 2018–2021, 2022–2024) keretén belül. A Koordinációs iroda célja az egységes, erős és hatékony szervezet és szervezeti kultúra megteremtése, amely a mai társadalmi és gazdasági viszonyok között a szervezetet, mint egészet életképessé és versenyképessé teszi. A fiókszervezetek munkáját átfogó iroda első koordinátora Borzási Mária volt (2010–2011), őt dr. Hegedűs Lajos követte (2011. október – 2023. március), jelenleg pedig Tussay Szilárd a koordinátor (2023. márciusától).

A koordináció feladata a fiókok tevékenységének összehangolása (oly módon, hogy a fiókok igazgatói a döntési függetlenségüket maximálisan megőrizzék), a jövőbe mutató szervezeti kultúra meghonosítása, az Alapítvány képviselése más szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatában. Ennek megfelelően jövőképünk az, hogy a régió legjobb otthoni egészségügyi-szociális szolgáltatója legyünk, missziónk pedig, hogy évről évre, az ország újabb és újabb területein az otthonukban lássuk el a rászorulókat. Célunk a szervezeti növekedés és terjeszkedés, a segítségnyújtás széles körű elérhetővé tétele a következő szervezeti értékeknek megfelelően: keresztény szellemiség, emberségesség, normalitás, magas szakmai színvonal, törvénytisztelet, európaiság, bizalomra méltó magatartás minden diszkrimináció kerülésével. 

Nagy Kuratórium

  • Elnök: Kolumbán Vilmos József
  • Alelnök: Kiss Tibor

Tagok

  • Bíró István
  • Szegedi László Tamás
  • Kozma András
  • Ghitea Szabó József
  • Balázs Attila
  • Zsigmond Erika
  • Fekete Emőke

Cenzor

  • Hegyesi Enikő

A Koordonációs iroda munkatársai


A Koordinációs iroda hírei


Contact


Fundația Creștină Diakonia – Biroul de Coordonare

Kolozsvár, Ponorului utca 1. szám

koordinacio@diakonia.ro

Formular de Contact

Kapcsolat Koordinacios iroda