2017-től / Zilah és környéke

Diakonia Keresztyén Alapítvány Zilahi Fiókszervezete

A Zilahi Fiókszervezet 2017-ben alakult a Zilah-Fenyvesi Református Egyházközség kezdeményezésére, az országos Diakonia Keresztyén Alapítvány támogatásával.

munkatárs
település
heti megsegített személy
Zilah és környéke

Óvjuk az Életet.

Jelenleg Zilahon, Zsibón és Szilágysámsonban működtetünk otthoni idősgondozói szolgálatot, valamint Bogdánd településen is vannak ellátottjaink.

Hét munkatársból álló csapatunk jelenleg 70 gondozottat lát el heti rendszerességgel. Munkatársi közösségünk és az ellátottak köre folyamatosan bővül. Önkéntes programot indítottunk diákok számára, és ennek keretében 16 diák önkénteskedik időseink javára, heti rendszerességgel látogatják időseinket.

Rólunk


A Zilahi Fiókszervezet 2017-ben alakult a Zilah-Fenyvesi Református Egyházközség kezdeményezésére, az országos Diakónia Keresztyén Alapítvány támogatásával.

Alapítványunk a keresztyén értékrendet követve, az érvényben lévő törvények alapján akkreditált, diakóniai tevékenységet folytató egyházi nonprofit szervezet. Otthoni idősgondozó szolgálatunk a szükségben lévők javára nyújt lelki és testi támogatást.

Az alapítvány által nyújtott szolgáltatások: közösségi szolgáltatások, otthoni alapápolás, felügyelet az egészség megőrzésében, gondozáshoz szükséges segédeszközök kölcsönzése.

Különösen fontos számunkra, hogy tevékenységünk nemcsak szociális szolgáltatás, hanem lelki többletet hordozó diakóniai szolgálat legyen. Ezért a testi ellátás mellett minden látogatáskor az igeolvasás és az imádság is jelen van, mint lelki táplálás.

A szolgálatban a lelkiség megjelenítésére a hitben elkötelezett munkatársaink jelentik a biztosítékot.

Szolgáltatásaink


Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is.

Filippi 2,4

A Zilahi Diakonia munkatársai


A Zilahi Diakonia hírei